Privatumo

politika

Bendra informacija

MB „Idooru” (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra šios interneto svetainės valdytoja. Šia privatumo politika mes nustatome ir paaiškiname kaip yra renkami ir toliau tvarkomi jūsų asmens duomenys jums naudojantis šia interneto svetaine. Šiose privatumo taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

MB „Idooru”

Juridinio asmens kodas: 305695683

Adresas: Pramonės pr. 91-69, LT-50352 Kaunas

El. paštas: info@idooru.com

Patvirtiname, kad jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės/socialinio tinklo paskyrų lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami šią interneto svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis. 

Kaip mes renkame informaciją apie Jus?

Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie jus, kuri mums leidžia jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:

- jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (pavyzdžiui, pildydami registracijos formą, teikdami paklausimus per mūsų svetainėje esantį life chat, skambindami mums, užsisakydami naujienlaiškį, ar kitais būdais patys susiekdami su mumis);

- informacija apie jus gali būti renkama automatiškai (jums lankantis mūsų svetainėje (slapukų ir panašių technologijų pagalba), lankantis mūsų socialinėse paskyrose Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube);

- tam tikrais atvejais mes galime gauti informaciją apie jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie jus iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., Jūsų artimųjų/pažįstamų, kurie per mūsų svetainę perka jums dovaną, mūsų partnerių, kurie teikia paslaugas jums arba mums, per Linkedin socialinį tinklą, jūsų įmonės tinklalapį ar kitaip).

Jūs patys galite pateikti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

- jūs pateikiate savo duomenis siekdami gauti informaciją apie mūsų paslaugas/produktus/ partnerius;

- jūs pateikiate savo duomenis pildydami užsakymo formą;

- užsisakote mūsų naujienlaiškį ar kitokią komunikaciją;

- dalyvaujate apklausose.

 Informacija apie jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

- pateikiate užklausas per mūsų socialinių tinklų paskyras;

- naudojatės svetaine (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau);

- darote viešus įrašus socialinių tinklų platformose, kurias mes sekame.

Mes galime rinkti informaciją apie jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti šioje privatumo politikoje. Jei taip atsitiktų, mes jus papildomai informuosime.

 

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie Jus mes tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

- informaciją, kuri būtina siekiant jums suteikti mūsų paslaugas/produktus;

- informaciją, kurią jūs pateikiate apklausose;

- informaciją, kurią jūs pateikiate skambindami mums;

- informaciją, reikalingą nustatyti tapatybę;

- puslapio lankytojo naršymo mūsų svetainėje informaciją;

- susistemintą informaciją apie visų puslapio lankytojų naudojimosi puslapiu įpročius;

- informaciją apie jūsų naudojamą įrenginį.

Informacija, kurią mes renkame tiesiogiai iš jūsų bus akivaizdi iš aplinkybių ir konteksto. Pavyzdžiui:

- Paslaugų suteikimui mes tvarkome tokią jūsų informaciją: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefonas, mokėjimo būdo duomenys, dovanos gavėjo (vardas, pavardė, el. paštas, mobilus tel., adresas).

Informacija, kurią mes renkame automatiškai, paprastai yra tokia:

- informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetainėmis (įrenginio informacija: t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija: t. y. jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau); vietos informacija: t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.

Informacija, kurią gauname iš trečiųjų asmenų ar viešai prieinamų šaltinių dažniausiai yra ši:

 - jūsų vardas, pavardė, adresas, telefonas, pašto adresas.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registracijos formoje), tačiau tokiu atveju negalėsime arba ne pilnai galėsime suteikti jums mūsų siūlomas paslaugas.

 

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

- Paslaugų ir prekių užsakymų administravimas.

- Mūsų valdomų tinklalapių lankytojų registravimas interneto puslapyje ir užsiregistravusių lankytojų prisijungimo identifikacija, siekiant suteikti galimybę mūsų tinklalapio registruotiems lankytojams internetu įsigyti prekes ar paslaugas.

- Rinkodaros tikslu*, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, nuolaidas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą, klientų/partnerių apklausų organizavimą, konkursus ar akcijas kiek tai leidžia įstatymai), siųsti naujienlaiškius, sveikinti klientus valstybinių ir asmeninių švenčių progomis, suteikti galimybę klientams dalyvauti mūsų organizuojamuose žaidimuose, konkursuose.

- Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.

- Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje, nagrinėti klientų užklausimus ir pretenzijas.

⃰ Informuojame, kad mes turime teisę savo klientams arba asmenims užsiregistravusiems mūsų svetainėje siųsti reklaminę informaciją apie kitus panašius savo produktus ar paslaugas, o jūs turite teisę dabar, arba bet kuriuo metu vėliau atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums savo apsisprendimą el. paštu: info@idooru.com arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

- Teisės aktų reikalavimų vykdymas;

- Sutarties su jumis vykdymas;

- Teisėti mūsų interesai, nebent jūsų privatūs interesai yra viršesni;

- Tam tikrais atvejais, jūsų sutikimas.

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis:

- Mūsų partneriams, kurie teikia Jums Jūsų įsigytas paslaugas;

- Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu;

- Bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas;

- Kitiems atsakingai parinktiems verslo partneriams;

- Teisėsaugos institucijoms;

- Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

- Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).

- Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).

- Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).

- Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“).

- teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti).

- teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).

- teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už  duomenų subjekto interesus (teisė nesutikti).

- Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes suteikiame jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti parašę mums šiuo adresu info@idooru.com.

Mes galime nesudaryti jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus jūsų tapatybę gyvai arba elektroniniu parašu.

 Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Mes naudojame slapukus siekadami pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą ir palengvinti lankytojams naudojimąsi ja. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginį ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus svetainėje, išsaugoti naršymo istoriją, pasirinkimus, pagreitina svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką aplinką lankytojams, pateikia tinklapį efektyviau ir patikimiau.

Slapukai - įprasta naršymo tinklapiuose praktika, palengvinanti naudojimąsi tinklapiu. Slapukais renkama informacija tiesiogiai neidentifikuoja lankytojo, tačiau leidžia sukurti labiau suasmenintą naršymo patirtį. Jūs galite neleisti tam tikriems slapukams veikti, tačiau informuojame, kad jų blokavimas gali turėti įtakos Jūsų patirčiai svetainėje.

Būtinieji slapukai: Šie slapukai yra būtini interneto svetainės veikimui ir negali būti išjungiami. Būtinieji slapukai leidžia lankytojams lengvai naršyti po svetainę ir naudotis jos funkcionalumais, pasiekti apsaugotas tinklapio sritis. Savo naršyklės nustatymuose Jūs galite blokuoti šių slapukų veikimą arba įjungti pranešimus apie šiuos slapukus, tačiau dalis internetinės svetainės gali neveikti.

Techniniai slapukai yra skirti pagerinti interneto svetainės funkcionavimą, padaryti interneto svetainę patogią bei efektyvią Jūsų naudojimui. Techniniai slapukai naudojami Jūsų pasirinkimams interneto svetainėje atsiminti, pavyzdžiui, pasirinktai kalbai, suformuotam prekių krepšeliui, žiūrėtoms paslaugoms išsaugoti, nustatytam šrifto dydžiui įsiminti bei atlieka panašias internetinio tinklapio veikimo funkcijas. 

Statistiniais slapukais mes siekiame geriau pažinti internetinės svetainės lankytojus ir padaryti tinklapį patogesnį. Šių slapukų pagalba galime žinoti lankomiausias internetinės svetainės vietas ir ar tose vietose lankytojams nekyla sunkumų. Visa ši slapukų informacija yra apibendrinta ir nuasmeninta, todėl lankytojai nėra identifikuojami. 

Marketinginiai slapukai suteikia galimybę rodyti lankytojams labiau individualizuotus reklaminius skelbimus. Nuasmeninti naršymo duomenys, užtikrinantys lankytojų anonimiškumą, gali būti perduoti reklamos paslaugų partneriams.

.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šios privatumo politikos neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus: 

El. Paštas: : info@idooru.com

 

Baigiamosios nuostatos

Ši privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę privatumo politiką, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.